Processen vergemakkelijken door tekeningen

In zowel de trainingen als in het boek “Incidentmanagement in (buiten)gewone omstandigheden” van Roy Johannink en Herman van Hijum geven de getekende infographics overzicht en inzicht in de complexiteit van processen binnen incidentmanagement.